ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 19!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 19!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Advertisements

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην των Αγίων Μαρτύρων Χριστοδούλου και Χριστοδούλης της παρθένου – Γερασίμου Μον

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην των Αγίων Μαρτύρων Χριστοδούλου και Χριστοδούλης της παρθένου – Γερασίμου Μον

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5!! ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΕΩΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5!! ΟΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΕΩΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΩΞΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΩΞΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ