Ἀκολουθία Μεγαλομάρτυρος ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ τῆς ἐν Θράκῃ. PDF. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 13 ΜΑΙΟΥ

Ἀκολουθία Μεγαλομάρτυρος ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ τῆς ἐν Θράκῃ.PDF .ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 13 ΜΑΙΟΥ

Advertisements

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ψαλλομενη την 04 ΜΑΙΟΥ.PDF

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΕΛΛΑΔΙΟΥ Δρ. Χαρ. Μπούσια Ψαλλομένη τῇ 27η Μαΐου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΕΛΛΑΔΙΟΥ Δρ. Χαρ. Μπούσια ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 27 ΜΑΙΟΥ

ΜΑΙΟΣ 17!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Νέου Οσίου πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ Ψαλλομένη τὴν 27ην Μαΐου.

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 27 ΜΑΙΟΥ

ΜΑΙΟΥ 6!! ΣΟΦΙΑ ΟΣΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ασματική Ακολουθία της Οσίας Σοφίας της εν Κλεισούρα – Χ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΙΘ ΜΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΙΘ ΜΑΙΟΥ