Ἀκολουθία Ἁγίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ὀστρόγου, Δρ. Χαρ. Μπούσια Ψαλλομένη τῇ 29η Ἀπριλίου .PDF

Ἀκολουθία Ἁγίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ὀστρόγου, Δρ. Χαρ. Μπούσια ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Advertisements

ΤΗ ΚΘ'(29) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος, Σωσιπάτρου και Κερκύρας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΗ ΚΘ'(29) ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος, Σωσιπάτρου και Κερκύρας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΘ΄!!19 ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΟΝΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΔΙΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΘ΄!!19 ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΟΝΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΔΙΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ

05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ

08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ NEOY ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗ

08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ NEOY ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10. ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10