Ἀκολουθία Μάρτυρος ΕΥΓΕΝΙΟΥ τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος.pdf .ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΕΥΓΕΝΙΟΥ τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος.pdf ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Advertisements

Ἀκολουθία Ὁσίου ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ καί Συνοδείας, Νικ. Καλοσπύρου Ψαλλομένη τῇ 26η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ὁσίου ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ καί Συνοδείας, Νικ. Καλοσπύρου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίας ΞΕΝΗΣ τῆς Ῥωμαίας, μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 24η Ιανουαρίου

Ἀκολουθία Ὁσίας ΞΕΝΗΣ τῆς Ῥωμαίας,ΨΑΛΩΜΕΝΝΗ ΤΗΝ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μ. Γερασίμου

Ἀκολουθία Ἁγίου ΜΑΚΑΡΙΟΥ ἐπ. Ἱερισσοῦ. Δρ. Χαρ. Μπούσια Ψαλλομένη τῇ 19η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἁγίου ΜΑΚΑΡΙΟΥ ἐπ. Ἱερισσοῦ. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἐπ. Ἐσθονίας, + Ἐδέσσης Ἰωήλ Ψαλλομένη τῇ 14η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἐπ

Ἀκολουθία Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἱερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ τοῦ Θεοφόρου Ψαλλομένη τῇ 29η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἱερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ τοῦ Θεοφόρου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίας ΑΝΘΟΥΣΗΣ, μητρός Ἱ. Χρυσοστόμου, Δρ. Χαρ. Μπούσια ψαλλομένη την 28 Ιανουαρίου

Ἀκολουθία Ὁσίας ΑΝΘΟΥΣΗΣ, μητρός Ἱ. Χρυσοστόμου, Δρ. Χαρ. Μπούσια ψαλλομένη την 28 Ιανουαρίου