Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου. M. Γερασίμου .Ψαλλομένη τῇ 30η Μαρτίου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Advertisements

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΜΑΧΙΑΣ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΜΑΧΙΑΣ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ