Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου. M. Γερασίμου .Ψαλλομένη τῇ 30η Μαρτίου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Advertisements

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Advertisements

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

Advertisements

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Advertisements

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΜΑΧΙΑΣ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΜΑΧΙΑΣ

Advertisements

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Advertisements