26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ 26

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

20 ΜΑΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΛΥΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ

20 ΜΑΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΛΥΔΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑΣ

Χαιρετισμοί μ. ΚΛΑΥΔΙΑΣ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ

Χαιρετισμοί μ. ΚΛΑΥΔΙΑΣ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΡΚΑΔΙᾼ ΑΓΙΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΡΚΑΔΙᾼ ΑΓΙΩΝ

Χαιρετισμοί ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Χαιρετισμοί ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Χαιρετισμοί στην Οσία Ματρώνα την Ρωσίδα την Αόμματο και Θαυματουργό

Χαιρετισμοί στην Οσία Ματρώνα την Ρωσίδα την Αόμματο και Θαυματουργό