12 ΙΟΥΛΙΟΥ Ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν εις την μνήμην της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης Τριχερούσης, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥἈκολουθία Ἁγίου ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Ἐγκλείστου

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥἈκολουθία Ἁγίου ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Ἐγκλείστου

11 ΙΟΥΝΙΟΥ Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά αρχ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού

11 ΙΟΥΝΙΟΥ Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά αρχ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού

09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΩΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΩΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΙΑΔΕΝΗΣ Ρόδου

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΙΑΔΕΝΗΣ Ρόδου

02 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΥΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕNΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

02 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΥΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕNΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ