07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία Ὁσίου ΠΑΥΛΟΥ τοῦ Ἁπλοῦ

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία Ὁσίου ΠΑΥΛΟΥ τοῦ Ἁπλοῦ

Advertisements

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀκολουθία Προφήτου ΑΜΩΣ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀκολουθία Προφήτου ΑΜΩΣ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ Ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν εις την μνήμην της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης Τριχερούσης, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥἈκολουθία Ἁγίου ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Ἐγκλείστου

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥἈκολουθία Ἁγίου ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ τοῦ Ἐγκλείστου