01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ

01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ