3 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΗΣ

3 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΗΣ

Advertisements

08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ᾈσματικὴ ακολουθία τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Κυράννης τῆς ἀπὸ Όσσης της Θεσσαλονίκης καταγομένης

08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ᾈσματικὴ ακολουθία τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Κυράννης τῆς ἀπὸ Όσσης της Θεσσαλονίκης καταγομένης

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία Ὁσίου ΠΑΥΛΟΥ τοῦ Ἁπλοῦ

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία Ὁσίου ΠΑΥΛΟΥ τοῦ Ἁπλοῦ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀκολουθία Προφήτου ΑΜΩΣ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀκολουθία Προφήτου ΑΜΩΣ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ Ετήσιον σύναξιν επιτελούμεν εις την μνήμην της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της επονομαζομένης Τριχερούσης, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ