Ἀκολουθία Μάρτυρος ΕΥΓΕΝΙΟΥ τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος.wοrd.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΕΥΓΕΝΙΟΥ τοῦ ἐκ Τραπεζοῦντος

Advertisements

Ἀκολουθία Ὁσίου ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ καί Συνοδείας, Νικ. Καλοσπύρου Ψαλλομένη τῇ 26η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ὁσίου ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ καί Συνοδείας, Νικ. Καλοσπύρου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.pdf

Ἀκολουθία Ὁσίας ΞΕΝΗΣ τῆς Ῥωμαίας, μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 24η Ιανουαρίου

Ἀκολουθία Ὁσίας ΞΕΝΗΣ τῆς Ῥωμαίας, μ. Γερασίμου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ