Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τοῦ ἐν Πηλίῳ. μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 15η Σεπτεμβρίου .WORD

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τοῦ ἐν Πηλίῳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ