Ἀκολουθία Ὁσίου ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Μυροβλύτου.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.WORD.

Ἀκολουθία Ὁσίου ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Μυροβλύτου.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.WORD

Advertisements

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ Πασγάνου.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.WORD.

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ Πασγάνου.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.WORD.

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης Ψαλλομένη τῇ 23η Φεβρουαρίου.WORD

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ . WORD

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11!! ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .word

11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ