Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης Ψαλλομένη τῇ 23η Φεβρουαρίου.WORD

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ . WORD

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης Ψαλλομένη τῇ 23η Φεβρουαρίου.PDF

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ἐπ. Σμύρνης. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ . PDF

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΜΑΝΟΥ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,ΤΗΝ 09ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.WORD

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΜΑΝΟΥ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,ΤΗΝ 09ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΜΑΝΟΥ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,ΤΗΝ 09ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.pdf

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΜΑΝΟΥ τοῦ ἐν Ἀλάσκᾳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,ΤΗΝ 09ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΚΑΙ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ.WORD

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ.WORD

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ψαλλομενη την 04 ΜΑΙΟΥ.PDF

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11!! ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .word

11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ