ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19!! ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19!! ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΙΘ ΜΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΙΘ ΜΑΙΟΥ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ασματική ακολουθία του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των ΙΒ

Ασματική ακολουθία του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των ΙΒ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 25!! ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 25!! ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ