Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 1η Ὀκτωβρίου

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ

Ἀκολουθία Ἁγίου ΦΙΛΩΝΟΣ ἐπ. Καρπασίας, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἁγίου ΦΙΛΩΝΟΣ ἐπ

Ἀκολουθία τῶν ἐν ΛΙΒΥῌ ΑΓΙΩΝ,Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 26η Ὀκτωβρίου

Ἀκολουθία τῶν ἐν ΛΙΒΥῌ ΑΓΙΩΝ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ τοῦ ἐν Πάρῳ, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 8η Μαΐου

Ἀκολουθία Ὁσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ τοῦ ἐν Πάρῳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 8 ΜΑΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 26 ΑΓΙΟΣ ΜΕΔΙΚΟΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ 26 ΑΓΙΟΣ ΜΕΔΙΚΟΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ

Ἀκολουθία Ἁγίας ΜΑΡΙΑΣ, μητρός Εὐαγγ. Μάρκου, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 30η Ἰουνίου

Ἀκολουθία Ἁγίας ΜΑΡΙΑΣ

Παρακλητικός Κανών Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τῆς Κροστάνδης, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου

Παρακλητικός Κανών Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τῆς Κροστάνδης

Ἀκολουθία Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τῆς Κροστάνδης, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 20η Δεκεμβρίου

Ἀκολουθία Ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τῆς Κροστάνδης, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου

Ἀκολουθία Εὑρέσεως Λειψάνων Νεομ. ΚΥΡΑΝΝΗΣ καί ΑΚΥΛΙΝΗΣ/ΑΓΓΕΛΙΝΗΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου Ποίημα Ἱερομονάχου Ἀθανασίου τοῦ Σιμωνοπετρίτου

Ἀκολουθία Εὑρέσεως Λειψάνων Νεομ

Ἀκολουθία Ὁσιομάρτυρος ΚΟΣΜΑ τοῦ Πρώτου, Ἱερομ. Ἀθ. Σιμωνοπετρίτου Ψαλλομένη τῇ 18η Νοεμβρίου

Ἀκολουθία Ὁσιομάρτυρος ΚΟΣΜΑ τοῦ Πρώτου