ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙΑ

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20!! ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20!! ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΔ΄(14) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΔ΄(14) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15!! ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15!! ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ