ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 12!! ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Advertisements

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙΑ

07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΣΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20!! ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20!! ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΔ΄(14) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΔ΄(14) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15!! ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 15!! ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ