ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Advertisements

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία Αγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ ΛΟΥΚΑ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀκολουθία Αγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ ΛΟΥΚΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

01 ΜΑΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗΣ

ΜΑΙΟΥ 1

24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Ἀκολουθία ἁγ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ Κουκουζέλη ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ Κουκουζέλη ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ

Ἀκολουθία ἁγ