Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου. M. Γερασίμου .Ψαλλομένη τῇ 30η Μαρτίου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΖΑΧΑΡΙΟΥ ἐπ. Κορίνθου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Advertisements

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ Κιλκίς ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΜΕΛΕΤΙΟΥ τοῦ ἐν Ὑψενῇ Ῥόδου, + Ῥόδου Κυρίλλου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΜΕΛΕΤΙΟΥ τοῦ ἐν Ὑψενῇ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ ἐξ Ἀτταλείας μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 25η Ἰουνίου

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ ἐξ Ἀτταλείας.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἁγίου ΜΑΚΑΡΙΟΥ ἐπ. Ἱερισσοῦ. Δρ. Χαρ. Μπούσια Ψαλλομένη τῇ 19η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἁγίου ΜΑΚΑΡΙΟΥ ἐπ. Ἱερισσοῦ. ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἐπ. Ἐσθονίας, + Ἐδέσσης Ἰωήλ Ψαλλομένη τῇ 14η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἱερομάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἐπ