ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Παρακλητικός κανόνας εις τον Άγιον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τον Μέγαν

Παρακλητικός κανόνας εις τον Άγιον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τον Μέγαν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 22!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 22!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

31 ΜΑΙΟΥ Ἀκολουθία Ἁγίας ΠΕΤΡΟΝΙΛΑΣ, θυγατρός ἀπ.ΠΕΤΡΟΥ

31 ΜΑΙΟΥ Ἀκολουθία Ἁγίας ΠΕΤΡΟΝΙΛΑΣ, θυγατρός ἀπ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ