ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11!! ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Advertisements

Παρακλητικός κανόνας εις τον Άγιον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τον Μέγαν

Παρακλητικός κανόνας εις τον Άγιον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τον Μέγαν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 22!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 22!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

31 ΜΑΙΟΥ Ἀκολουθία Ἁγίας ΠΕΤΡΟΝΙΛΑΣ, θυγατρός ἀπ.ΠΕΤΡΟΥ

31 ΜΑΙΟΥ Ἀκολουθία Ἁγίας ΠΕΤΡΟΝΙΛΑΣ, θυγατρός ἀπ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΥΡΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ