ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΛΟΥΚΑΝ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΛΟΥΚΑΝ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

11 ΙΟΥΝΙΟΥ Ασματική Ακολουθία και εις τον Άγίον Λουκάν Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως της Κριμαίας

Ασματική Ακολουθία και εις τον Άγίον Λουκάν Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως της Κριμαίας – Μητροπ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 13!! ΣΤΡΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 13!! ΣΤΡΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΔ 14 !! ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΔ _14_ !! ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13!! ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13!! ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Γ!!(3) ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Γ!! ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ