ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΝΤΙΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΝΤΙΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Χαιρετισμοί ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Χαιρετισμοί ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ἀκολουθία ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ πρό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2. ΝΕΙΛΟΣ ΟΣΙΟΣ ΓΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2. ΝΕΙΛΟΣ ΟΣΙΟΣ ΓΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21!! ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΤΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21!! ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΤΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

19 ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

19 ΦΕΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ