26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ 26

Advertisements

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΣΣΑΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΣΣΑΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15-20!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15-20!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΥ 19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ 19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ 22 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΥ 22 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

07 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

07 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ