03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΑΡΣΙΖΙΟΥ

03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΑΡΣΙΖΙΟΥ

Advertisements

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΑΓΑΘΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5!! ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΑΓΑΘΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἀκολουθία Ἁγίων ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Θεοδόχου καί ΑΝΝΗΣ τῆς Προφήτιδος ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἁγίων ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Θεοδόχου καί ΑΝΝΗΣ τῆς Προφήτιδος ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1. ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1. ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

07 ΜΑΡΤΙΟΥ Ἀκολουθία ὁσ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ τοῦ ἐν Σαλαμίνι

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ

Ἀκολουθία τῶν 14 ΕΝ ΛΑΡΙΣῌ ΑΓΙΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀκολουθία τῶν 14 ΕΝ ΛΑΡΙΣῌ ΑΓΙΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ