Ἀκολουθία Μάρτυρος ΙΩΑΝΝΟΥ Τραπεζούντος, + Ἀλεξανδρείας Νικηφόρου Ψαλλομένη τῇ Πέμπτῃ τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν 2αν Ἰουνίου

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΙΩΑΝΝΟΥ Τραπεζούντος

Advertisements

Ἀκολουθία Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἱερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ τοῦ Θεοφόρου Ψαλλομένη τῇ 29η Ἰανουαρίου

Ἀκολουθία Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ἱερομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ τοῦ Θεοφόρου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΙΟΣ 17!! ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Νέου Οσίου πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ Ψαλλομένη τὴν 27ην Μαΐου.

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 27 ΜΑΙΟΥ

Ἀκολουθία Ἀποστόλου ΚΛΕΟΠΑ ἐκ τῶν Ο’ , μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 30η Ὀκτωβρίου

Ἀκολουθία Ἀποστόλου ΚΛΕΟΠΑ ἐκ τῶν Ο’ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τοῦ ἐκ Παραμυθίας, μ. Γερασίμου ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἀκολουθία Νεομάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τοῦ ἐκ Παραμυθίας, μ. Γερασίμου

ΜΑΙΟΥ 6!! ΣΟΦΙΑ ΟΣΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ασματική Ακολουθία της Οσίας Σοφίας της εν Κλεισούρα – Χ