Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ.WORD

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ.WORD

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ψαλλομενη την 04 ΜΑΙΟΥ.PDF

Ἀκολουθία Μάρτυρος ΠΕΛΑΓΙΑΣ τῆς ἀπό ταρσοῦ, ἀρχιμ. Φιλ. Βιτάλη.ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 04 ΜΑΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11!! ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .word

11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11!! ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ .pdf

11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΝ ΣΚΛΑΒΑΙΝΟΙΣ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΑΣ .ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τοῦ ἐν Πηλίῳ. μ. Γερασίμου Ψαλλομένη τῇ 15η Σεπτεμβρίου .WORD

Ἀκολουθία Ὁσίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ τοῦ ἐν Πηλίῳ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ